პროგრამირების კლუბი

გახდით წარმატებული პროგრამისტი, აითვისეთ თანამედროვე ტექნოლოგია

სათაურში ჩამოთვლილია ბლოკის სხვადასხვა თვისება. HTML და CSS კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში". შესაბამისი სურათით.


ფსევდო კლასი ობიექტს ანიჭებს რაიმე თვისებას მაშინ, როცა მასზე ხორციელდება მოქმედება. მაგალითად მაუსის მიტანა ობიექტზე ან დაკლიკება. 
ფსევდო ელემენტი თავდაპირველად არ არის html კოდში.ის გაჩნდება საიტზე css თვისების საშუალებით.
შესაბამისი კოდები და სურათი იხილეთ "დაწვრილებითში"
ჩვენ შეგვიძლია ელემენტებს ფონად დავუყენოთ არა მარტო მონოტონური ფერი, არამედ სხვადასხვა ტიპის გრადიენტი. 
შესაბამისი კოდი მოცემულია "დაწვრილებითში"
ბლოკებს ჩვენ შეგვიძლია ფონად დავუყენოთ სურათი. სურათი შეიძლება გავამრავლოთ ან იქს-ღერძის, ან იგრეკ-ღერძის გასწვრივ. ასევე შეგვიძლია არ გავამრავლოთ, დავაყენოთ ცენტრში ან რომელიმე კუთხეში. გავაკეთოდ ფიქსირებული, შევავსოთ მთელი ბლოკი. 
კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში"
CSS ერთერთი ძალიან საჭირო თვისებაა DISPLAY, რომელსაც შეუძლია ელემენტი გააქროს. ეს თვისება გამოიყენება ჩამოშლადი მენიუს დროს.
DISPLAY-ის საშუალებით შეგვიძლია ბლოკური ელემენტი გარდავქმნათ სტრიქონულ ელემენტად და პირიქით, სტრიქონული ელემენტი - ბლოკურად.
DISPLAY-ის ყველა ნმიშვნელობა იხილეთ ბმულზე
გაკვეთილში გამოყენებული კოდი არის "დაწვრილებითში"
განვიხილოთ CSS თვისება float, რომლითაც შესაძლებელი ხდება საიტის სტრუქტურის შექმნა ბლოკების საშუალებით.
მანამდე შეგახსენებთ, რომ ბრაუზერი html კოდებს კითხულობს ზემოდან ქვემოთ და მარცხნიდან მარჯვნივ. ის განსაზღვრავს თითოეული ელემენტის სტილს და წარმოაჩენს ვიზუალურად. როგორც ვიცით ბლოკები განლაგებულია თანმიმდევრულად, ერთმანეთის ქვემოთ, მიუხედავად მათი ზომებისა. ანუ თუ ბლოკის სიგანე მცირეა, მის გვერდით მაინც ვერ განთავსდება სხვა ბლოკი, რადგან მას მთელ სიგანეზე დაკავებული აქვს სივრცე.
რომელიმე ბლოკისთვის float-ის მინიჭებით ის (ბლოკი), თითქოს ამოვარდება სიბრტყიდან, აიწევს მაღლა სივრცეში და მის ადგილზე შეცურდება ქვემოთ მდებარე ბლოკი, მაგრამ არის ერთი ნიუანსი: ქვედა ბლოკის შიგთავსი ვერ დაიკავებს იმ ადგილს, სადაც ეს ამოვარდნილი ბლოკი იყო სიბრტყეზე. ანუ მხატვრულად რომ ვთქვათ, სივრცეში აწეული ბლოკი ტოვებს ჩრდილს, რომლის გადაკვეთა ქვედა ბლოკის შიგთავს არ შეუძლია. 
შესაბამისი კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში"
საიტის შექმნისას ერთერთ მთავარ ინსტრუმენტს ბლოკების მრავალმხრივი განლაგებისათვის წარმოადგენს პოზიცირება. მისი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ბლოკი ნებისმიერ ადგილზე განვალაგოთ როგორც ბრაუზერის მიმართ, ასევე გარე მდებარე (მშობელი) ბლოკის მიმართ. პოზიცირების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს: აბსოლუტური, რელატიური, ფიქსირებული. 
კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში".
საიტის სტილებში თუ არ მივუთითებთ სასურველ შრიფტს, მაშინ საიტის გახსნისას გამოჩნდება ის ფონტი რომელიც ნაგულისხმებია ბრაუზერის "სეტინგებში". იმისათვის რომ სასურველი შრიფტით გაიხსნას საიტი, ჩვენ უნდა ჩავსვათ ეს შრიფტი საიტის სტილებში. არსებობს რამდენიმე გზა. იხილეთ "დაწვრილებით"

პოპულარული სიახლეები