ფსევდო კლასი ობიექტს ანიჭებს რაიმე თვისებას მაშინ, როცა მასზე ხორციელდება მოქმედება. მაგალითად მაუსის მიტანა ობიექტზე ან დაკლიკება. 
ფსევდო ელემენტი თავდაპირველად არ არის html კოდში.ის გაჩნდება საიტზე css თვისების საშუალებით.
შესაბამისი კოდები და სურათი იხილეთ "დაწვრილებითში"