1) გადმოწერეთ Notepad++  და დააინსტალირეთ. 
2) შექმენით ფოლდერი test_html და მასში განათავსეთ ფაილები index.html და style.css.
3) გადაიწერეთ მთავარი გვერდის კოდის ნიმუში და მასში განათავსეთ თქვენთვის სასურველი ტექსტი.

დაწვრილებითში მოცემული "საკონტაქტო გვერდის" და "მთავარი გვერდის" კოდების მიხედვით გააკეთედ გვერდები თქვენი მონაცემებით (ცხრილების გამოყენებით).