დავალება ცხრილებზე

საკონტაქტო გვერდი
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <header>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>კონტაქტი</title>
        <link  href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    </header>
    <body>
        <center>
            <br>
            <hr>
            <table width="500">
                <tr>
                    <th><a href="index.html" >მთავარი</a></th>
                    <th><a href="video.html" >ვიდეოს გვერდი</a></th>
                    <th><a href="table.html" >ცხრილი</a></th>
                    <th><a href="contact.html" >კონტაქტი</a></th>
                </tr>
            </table>
            <hr>
            <br><br>
            <h2>კონტაქტი</h2>
        </center>
        <table width="600">
            <tr>
                <td>
                    <img src="images/mata-ki.jpg" alt="" height="300">
                </td>
                <td>
                <h3>სახელი:</h3>
                <h3>გვარი:</h3>
                <h3>tel: 555 5555555</h3>
                <h3>email: name@gmail.com</h3>
                <h3>Address: Tbilisi. str. </h3>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <center>
            <h2>ჩემი ადგილმდებარეობა გუგლის რუკაზე</h2>
                <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2977.6073728907745!2d44.77184572676846!3d41.72899048081867!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x404472dd595fdc7d%3A0x5316c110419f756f!2zMTYg4YOa4YOU4YOV4YOQ4YOcIOGDkuGDneGDl-GDo-GDkOGDoSDhg6Xhg6Phg6nhg5AsIOGDl-GDkeGDmOGDmuGDmOGDoeGDmA!5e0!3m2!1ska!2sge!4v1607853690201!5m2!1ska!2sge" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
        </center>
    <br><br>
    </body>
</html>

მთავარი გვერდი
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <header>
        <meta charset="utf-8" >
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>შაბლონი</title>
        <link  href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    </header>
    <body>
    
        <center>
            <table  width="1200" >
                <tr  >
                    <th colspan="2">                    
                        <h2>ჰედერი</h2>
                        <hr>
                        <center>
                            <table width="500">
                                <tr>
                                    <th><a href="index.html" >მთავარი</a></th>
                                    <th><a href="video.html" >ვიდეოს გვერდი</a></th>
                                    <th><a href="table.html" >ცხრილი</a></th>
                                    <th><a href="contact.html" >კონტაქტი</a></th>
                                </tr>
                            </table>
                        </center>
                        <hr>
                    </th>                    
                </tr>
                <tr>
                    <td width="30%">
                        <h2>საიდბარი</h2>
                        <video width="300" height="200" controls="controls"  poster="images/sur.jpg">
                            <source src="video.mp4" type="video/mp4">
                        </video>                     
                    </td>
                    <td width="70%">
                        <h2>კონტენტი</h2>
                            <p><img src="images/flanengo.jpg" width="150" style="float:left; padding: 5px 15px;">
                                Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
                                Vitae veniam repellat ab et temporibus incidunt dolor perspiciatis optio,
                                praesentium debitis ex consequuntur? Beatae voluptate esse labore,
                                laborum quis minus blanditiis? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur,
                                adipisicing elit. Similique aut repellat nostrum accusantium expedita
                                reiciendis quod explicabo consectetur blanditiis aperiam eum officiis 
                                exercitationem, ab porro sunt. Odio, cupiditate ducimus tempore.
                            </p>
                    </td>                
                </tr>                            
                <tr  >
                    <th colspan="2">
                        <h2>ფუტერი</h2>
                        <p> Copyright © 2020 ყველა უფლება დაცულია</p>
                    </th>                    
                </tr>
            </table>
            
        </center>
    </body>
</html>

მსგავსი სიახლე