საიტის მთავარი გვერდი

საიტის შესაქმნელად პირველ რიგში უნდა გადმოვწეროთ და დავაინსტალიროთ რედაქტორი NotePad++ შემდეგ შევქმნათ რაიმე ფოლდერი. მაგ; MYSITE. გავუშვათ ეს რედაქტორი და ახალ დოკუმენტში ჩავაკოპიროთ ქვემოთ მოცემული კოდი. შემდეგ ეს ფაილი შევინახოთ ჩვენს მიერ შექმნილ ფოლდერში სახელით index.html განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ ფაილის გაფართოებას  "html"-ს. სწორი გაფართოების მისაღებად შენახვის მომენტში ფაილის ტიპი უნდა ავირჩიოთ html, წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ არასწორ გაფართოებას და ფაილი არ გაეშვება ბრაუზერის საშუალებით. ( ტიპიური შეცდომაა:   index.html.txt ანუ რეალური გაფართოება არის "txt"-ი.)
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <header>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>სასწავლო საიტი</title>
        <link  href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    </header>
    <body>
        <h1>ეს პირველი რიგის სათაურია</h1>
        <h2>ეს მეორე რიგის სათაურია</h2>
        <h6>ეს მეექვსე რიგის სათაურია</h6>        
        <p>ეს საიტის ტექსტია აბზაცში...1</p><p>ეს საიტის ტექსტია...2</p><p>ეს საიტის ტექსტია...3</p>
        <span>ტექსტი-1 სპანშია </span><span> ტექსტი-2 სპანშია</span>
        <p>ეს საიტის ტექსტია...4</p>        
        <hr/>
        <!-- ეს კომენტარია, რომელიც საიტზე არ გამოჩნდება -->
        <img src="sur1.jpg" alt="ლაილა">        
        <br/><br/><br/><br/><br/>        
    </body>
</html>
თუ ყველაფერი სწორად გავაკეთედ,   index.html-ზე ორჯერ დაკლიკებით გაიხსნება ბრაუზერი და ეკრანზე გამოჩნდება მხოლოდ ტექსტი.
ამ სურათზე ნაჩვენებია შენახვის მომენტი