ეს არის გაკვეთილების სერიის პირველი გაკვეთილი.
ამ გაკვეთილებს ვწერ სკოლის მოსწავლეებისათვი, რომელთაც უნდათ საკუთარი საიტი ქონდეთ ინტერნეტ სივრცეში ყოველგვარი ფულადი დანახარჯების გარეშე. 
იუტუბის ჩემს არხზე ამ კურსის  ბმული