ბლოკის თვისებები: border, border-radius, box-sizing, box-shadow, opacity, overflow

<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <header>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>მთავარი გვერდი</title>
        <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    </header>
<body>
                
  <div class="sxva_bloki"></div>
    
        <div class="test">
            Lorem ipsum dolor
            ჩაამატეთ დიდი ტექსტი, ისე რომ ბლოკში არ ჩაეტიოს
            და გამოიყენეთ overflow-ს სხვადასხვა ვარიანტები        
        </div>    

  <div class="sxva_bloki"></div>    
    
</body>
</html>

  body{
   background-color: #e0d4f1;
   padding: 0; /*ბრაუზერის სტილის მოხსნა*/
  margin: 0;
  }
  
  .sxva_bloki{
    width:100%px;
    height:50px;
    background-color: #105507;
  }
  
   
  .test{
     width: 300px;
   height: 300px;
   background-color:rgba(155, 150, 50, 0.9);
      margin:30px auto; /*ბლოკის განთავსება ცენტრში*/

  border: 1px solid blue;
  // border-left: 2px dotted blue;
  // border-right: 2px dotted ;
  box-sizing: border-box;  /*ბლოკის ჩარჩო მოცემული ზომის შიგნით განთავსდება*/
  border-radius:10%;
  // border-top-left-radius: 25px; /*მხოლოდ ერთი მხარის მომრგვალება*/
  // border-radius: 10px 35px 10px 35px; /*განსხვავებული რადიუსები*/
  
  box-shadow: 10px 10px 15px #000; /*ჩრდილის წანაცვლება მარჯვნივ, ქვემოთ, გადღაბნვა და ფერი*/ 
  //opacity: 0.9; /*გამჭირვალობაიმ შემთხვევაში როცა ფერი HTML Hex-თაა*/
  // overflow: hidden; /*ან auto, ან scroll*/
  text-align:center;
  padding-top: 20px; /*ზემოდან ტექსტის ჩამოწევა */
  }
   

მსგავსი სიახლე