სათაურში ჩამოთვლილია ბლოკის სხვადასხვა თვისება. HTML და CSS კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში". შესაბამისი სურათით.