საიტის სტილებში თუ არ მივუთითებთ სასურველ შრიფტს, მაშინ საიტის გახსნისას გამოჩნდება ის ფონტი რომელიც ნაგულისხმებია ბრაუზერის "სეტინგებში". იმისათვის რომ სასურველი შრიფტით გაიხსნას საიტი, ჩვენ უნდა ჩავსვათ ეს შრიფტი საიტის სტილებში. არსებობს რამდენიმე გზა. იხილეთ "დაწვრილებით"