ჩვენ შეგვიძლია ელემენტებს ფონად დავუყენოთ არა მარტო მონოტონური ფერი, არამედ სხვადასხვა ტიპის გრადიენტი. 
შესაბამისი კოდი მოცემულია "დაწვრილებითში"
ბლოკებს ჩვენ შეგვიძლია ფონად დავუყენოთ სურათი. სურათი შეიძლება გავამრავლოთ ან იქს-ღერძის, ან იგრეკ-ღერძის გასწვრივ. ასევე შეგვიძლია არ გავამრავლოთ, დავაყენოთ ცენტრში ან რომელიმე კუთხეში. გავაკეთოდ ფიქსირებული, შევავსოთ მთელი ბლოკი. 
კოდები იხილეთ "დაწვრილებითში"