სურათი ფონად

ბლოკებს ჩვენ შეგვიძლია ფონად დავუყენოთ სურათი. სურათი შეიძლება გავამრავლოთ ან იქს-ღერძის, ან იგრეკ-ღერძის გასწვრივ. ასევე შეგვიძლია არ გავამრავლოთ, დავაყენოთ ცენტრში ან რომელიმე კუთხეში. გავაკეთოდ ფიქსირებული, შევავსოთ მთელი ბლოკი. 

HTML კოდი:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<header>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <title>სურათი ფონად</title>
        <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</header>
<body>
    <div class="bloki">
            
        <div class="patara">
            <p>დამალულია ორი ფლამინგო</p>
        </div>
         
    </div>
    <br><br>


    
</body>
</html>
CSS კოდი:
*{
 padding: 0;
 margin: 0;
}

body{
 background-color: #F0EAD6;
 font-size: 26px;
 color: #F0EAD6;
}

.bloki{
 width: 600px;
 height: 500px; 
 margin:50px auto;
 background-color:#4089DB;
 background-image: url(https://m.dw.com/image/19046487_401.jpg);
 //background-repeat: repeat;
 //background-repeat: repeat-x;
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center top;
 background-size: cover;
 // background-size: contain;


 //ყველა თვისების ერთიანად ჩაწერა
 /*background: #4089DB url(https://m.dw.com/image/19046487_401.jpg) no-repeat top fixed;*/
}

.patara{
 width: 600px;
 height: 500px; 
 margin:0px auto;
 background-color:#4089DB;
 box-sizing: border-box;
}

.patara p{
 width: 600px;
 height: 50px;
 font-size: 30px;
 text-align: center;
 color: antiquewhite;
 padding-top: 200px;
}

.patara:hover{
 background-color: rgb(1, 15, 15);
 opacity: 0;
 transition: all 3s;
}

მაგალითები სურათის ჩასმაზე ფონად არის შემდეგ ბმულზე

მსგავსი სიახლე