ვებ კოდირებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ცხრილებს, რომელთა საშუალებით უახლოეს წარსულში ყველა საიტის კარკასი იყო აწყობილი.
ამჟამად მასე აწყობილი საიტი ცუდ ტონად ითვლება, მაგრამ საიტის შიგნით დღესაც ინარჩუნებს აქტუალობას.

შენიშვნა: თქვენი დაწერილი კოდების სისწორე "ონლაინში" შეგიძლიათ შეამოწმოთ შემდეგ საიტზე აქ. დაწერეთ კოდი html-ში და გაუშვით run.