სხვადასხვა საიტებზე რეგისტრაციისას ჩვენ ვავსებთ ფორმას. HTML ფორმას თავისთავად არავითარი მოქმედების შესრულება არ შეუძლია. ფორმაში შეტანილი მონაცემების გაგზავნას და დამუშავებას ასრულებს სხვადასხვა სკრიპტები (გავეცნობით PHP-ის შესწავლისას). დაწვრილებითში იხილეთ მოკლე და სრული ფორმის ნიმუშები.